Katuka ataka. Visi Šventieji

Visų Šventųjų dieną Bažnyčia džiūgauja, jog išgelbėtųjų būrys vis didėja, o pražūstančiųjų – mažėja. Milijonai Dangaus laimę pasiekusių sielų, viešai paskelbtų ar tik Dievui žinomųRead More

Kun.dr. Kęstučio Ralio knyga apie šeimą

Vilniaus šv.Petro ir Pauliaus bažnyčios rezidentas ir Pedagoginio universiteto dėstytojas kun. dr. Kęstutis Ralys publikavo anglų kalba knygą “XXI am. Lietuvos šeimos vertybių modeliavimo internalizavimas”.Read More

Su šv.Velykomis!

Popiežius Benediktas XVI rašė: „Kas turi viltį, tas gyvena kitaip; jam yra duotas naujas gyvenimas (Spe salvi 2). Velykos yra vilties ir naujo gyvenimo šventė,Read More

Išmaldos svarba

Gavėnios metu esame kviečiami labiau melstis, labiau pasninkauti ir labiau dalyti išmaldą. Tai dalykai, kurie švelnina žmogaus širdį, padaro atvirą Dievui ir kitam žmogui. TikraiRead More

Ar ES išnyks tautos?

Atrodo, jog kai kuriems ES ideologams kliudo tautų egzistavimo faktas, kuris neva yra trukdis didesnei vidinei integracijai. Pagal sumanymą, turėtų atsirasti kaži kokia Europos tauta arRead More

I Advento sekmadienis. Trys Dievo atėjimai

Kartą vaikštinėdamas viename Kauno parke išvydau neįprastą dalyką: vidury jo apsikabinusi medžio kamieną stovėjo moteriškė. Neiškenčiau nepaklausęs, ką ji čia daro, gal kartais blogai jaučiasi. JiRead More

Senosios egzekvijos už mirusiuosius

Vis rečiau bažnyčiose beišgirsi senuosius gedulinių psalmių giedojimus – vadinamasias egzekvijas. Tai buvo iškilmingų gedulinių pamaldų svarbus elementas, be kurio ir žmonės nebuvo patenkinti, irRead More

Palaimintojo pop.Pauliaus VI aimanos

Paskelbtas palaimintuoju popiežius Paulius VI iki pabaigos tęsė Vatikano II Susirinkimą. Vykstant susirinkimo vardu daromoms reformoms jis viešai aimanavo ne vieną kartą. 1968 m. gruodžioRead More

Pamokslų įrašai iš senų kasečių

Jūsų dėmesiui keli įrašai iš senų kasečių, kurias buvau radęs vienos kaimo klebonijos palėpėje. Iš maždaug 1980 m. pasigirsta a.a.t.Stanislovo balsas ir nežinomo kunigo mintys.Read More

Išaukštintoji meilė

Jėzus yra sakęs, kad jis bus išaukštintas ir pašlovintas savąja kančia ant Kryžiaus. Atsiliepdama į šiuos Išganytojo žodžius, rugpjūčio 14 d. jo Bažnyčia švenčia KryžiausRead More

Šv.Apaštalai Petras ir Paulius

Kam šovė mintis į galvą kartu minėti šiuos du apaštalus? Jie tokie skirtingi! Tarsi būtų švenčiama vandens ir ugnies šventė, juokaujant, šv.uošvienės ir šv.žento iškilmė.Read More

Tragiška kunigo žūtis Finikse

Birželio 12 Phoenix vyskupija (JAV) pranešė apie įvykdytą parapijinės bažnyčios ir dviejų jos kunigų užpuolimą. 29 m. kunigas Kenneth Walker mirė nuo žaizdų ligoninėje, oRead More

Pelenų Trečiadieniu prasideda Gavėnia

Katalikiškame pasaulyje Pelenų Trečiadieniu pašventintų pelenų pasibarstymo apeiga pradėtas atgailos, susikaupimo, pasninko ir dvasinio atsinaujinimo laikotarpis prieš didžiausią šventę – Velykas. Liturgijoje naudojamas pelenų simbolisRead More

Rusijoje ir Ukrainoje ėmė verkti ikonos

Besiartinančio karo akivaizdoje Dangus siunčia ženklą: keliuose Rusijos ir Ukrainos vienuolynuose ir bažnyčiose ikonos pravirko ašaromis arba krauju. Nuo seno žinoma, jog tokie reiškiniai pranašaujaRead More