Tragiška kunigo žūtis Finikse

Birželio 12 Phoenix vyskupija (JAV) pranešė apie įvykdytą parapijinės bažnyčios ir dviejų jos kunigų užpuolimą. 29 m. kunigas Kenneth Walker mirė nuo žaizdų ligoninėje, o 56 metų amžiaus kun. Joseph Terra, tos bažnyčios klebonas, sunkiai sužeistas, tačiau jo būklė stabili.

Nors ir sužeistas, klebonas suteikė paskutinį patepimą jaunam kunigui ir sugebėjo iškviesti pagalbą telefonu. A.a. tėvas Walker įšventintas kunigu tik prieš du metus. Dievo gailestingumui pavedame mirusio kunigo vėlę ir meldžiame greito pasveikimo sužeistajam.

Demokratijos ir liberalizmo išgamom užpuolikams belieka palinkėti suklupti ir teisingo atlygio, gal tokiu būdu susiprotės ir susirūpins savo sielų amžinuoju likimu.

kenetaspriests-bishop-o

Vyskupas priima palaiminimą iš kun.Keneth po pašventinimo apeigų. Kun.Keneth su parapijos klebonu, kuris suteikė jam paskutinį patepimą, pats būdamas sunkiai sužeistas.

 

 

 

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.