Popiežius kovoja su vagimis Vatikane

Popiežius Pranciškus įvedė tiesioginį komisaro valdymą savo paties bažnyčioje – šv. Petro bazilikoje. Iš tikrųjų, baziliką valdo institucija, vadinama lotyniškai Fabbrica di San Pietro. Istoriškai,Read More

Migrantų paguoda, gelbėk nuo migrantų!?

Dievo kulto ir sakramentų kongregacijos prefektas kard. Robert Saraha išsiuntė visiems vyskupams pranešimą, jog popiežiaus Pranciškaus sprendimu Loreto Švenčiausios Mergelės Marijos litanija tapo papildyti trimisRead More

Civilizacijos griūtis

  „Kiekvienas miestas yra pastatytas ant vulkano“ – teigė garsusis anglų katalikų mąstytojas Chestertonas.  Didysis katalikų apologetas tarsi numatė besiartinančių tamsių laikų pradžią, kai pradėsRead More

Nekaltosios Širdies metinis minėjimas

“Viešpats Jėzus nori įsteigti pasaulyje maldingumą į mano Nekalčiausiąją Širdį. Tiems, kurie jį priimas, pažadu išganymą. Jų sielos bus labai brangios Dievui tarsi gėlės, kuriomisRead More

Išganytųjų daugėja. Žano Raspailo mirtis

Andegavenijos kunigaištis Ludvikas Alfonsas Burbonas,Prancūzijos sosto paveldėtojas kaip Ludvikas XX, atsisveikino su didžiu prancūzų rašytoju ir pranašu Žanu Raspailu. Velionis sulaukė 95 metų, aprūpintas šv.Read More

Su šv. ornitologijos diena? Sekminės

Nuskambėjo neįprastai ir net šventvagiškai: kuo Sekminės susijusios su ornitologija ir kodėl ji pavadinta šventa? Ogi dažno elementariai įkrikščioninto žmogaus sąmonėje Šventoji Dvasia asocijuojasi suRead More