Publicatio Paschae. 2015 m. švenčių paskelbimas

Žinokite,  brangūs  broliai  ir  seserys,  jog Dievo  gailestingumu džiaugėmės mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Gimimo iškilme, ir pranešame apie būsimą mūsų Išganytojo Prisikėlimo džiaugsmą.

Vasario 18-oji – Pelenų diena, šventosios Gavėnios pasninko pradžia. 

Balandžio 5-ąją džiaugsmingai švęsime mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimą (Velykas).

Gegužės 17-ąją – mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Žengimą į Dangų (Šeštines).

Gegužės 24-ąją – Šventosios Dvasios Atsiuntimą (Sekmines).

Birželio 7-ąją – Švenčiausiojo Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmę (Devintines).

Lapkričio 29-ą bus pirmasis Advento sekmadienis,

mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, kuriam garbė ir šlovė per amžius.

 

NOVÉRITIS, fratres caríssimi, quod annuénte Dei misericórdia, sicut de
Nativitáte Dómini nostri Jesu Christi gravísi sumus, ita et de Resurrectióne
ejúsdem Salvatóris nostri gáudium… vobis annuntiámus.
Die prima Februárii erit Domínica in Septuagésima.
Décima octáva ejúsdem dies Cínerum, et initium jejúnii sacratíssimæ
Quadragésimæ.
Quinta Aprílis sanctum Pascha Dómini nostri Jesu Christi cum
gáudio celebrábitis.
Décima quarta Máii erit Ascénsio Dómini nostri Jesu Christi.
Vigésima quarta ejúsdem Festum Pentecóstes.
Quarta Júnii Festum sacratíssimi Córporis Christi.
Vigésima nona Novémbris Domínica prima Advéntus Dómini nostri Jesu
Christi, cui est honor et glória, in sæcula sæculórum.
Amen.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.