Senosios egzekvijos už mirusiuosius

Vis rečiau bažnyčiose beišgirsi senuosius gedulinių psalmių giedojimus – vadinamasias egzekvijas. Tai buvo iškilmingų gedulinių pamaldų svarbus elementas, be kurio ir žmonės nebuvo patenkinti, ir kunigas jautėsi tarsi už nusidėjelį ar bedievį meldęsis.

Kaip gražiai skambėdavo bedrai kunigų būrio atliekamos egzekvijos per kunigų laidotuves ar metines, kai susirinkdavo kelios dešimtys dvasingų balsų. Ši tradicija paskutiniais laikais užlaikyta Panevėžio vyskupijoje, bet nebesu tikras, ar dar tęsiasi, nes Kaune jau senai nunyko.

Lotyniškąsias egzekvijas taip mylėjo t.Stanislovas ir su jomis į amžinybę palydėjo daugybę tikinčių sielų. Ir už jį patį po mirties praėjus keliems metams buvo giedamos egzekvijos, atiduodant duoklę velioniui ir pagerbiant maldingumo tradicją.

Jūsų dėmesiui keli išlikę  Vėlinių gedulinių Mišių, aukotų prieš kelis metus, fragemtų įrašai, kuriose girdisi ir egzekvijos.

One Reply to “Senosios egzekvijos už mirusiuosius”

  1. Liūdna, kad egzekvijos visiškai išnyko iš laidotuvių apeigų. Pamenu, egzekvijas labai gerbė kun. Antanas Mikulėnas (1919-1986), kartu su vargon. Vaclovu Navicku labai įspūdingai apgiedodavę kiekvieną nabašnyką. Tesiilsi ramybėje garbaus atminimo klebonas.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.