Popiežius kovoja su vagimis Vatikane

Popiežius Pranciškus įvedė tiesioginį komisaro valdymą savo paties bažnyčioje – šv. Petro bazilikoje. Iš tikrųjų, baziliką valdo institucija, vadinama lotyniškai Fabbrica di San Pietro. Istoriškai,Read More

Civilizacijos griūtis

  „Kiekvienas miestas yra pastatytas ant vulkano“ – teigė garsusis anglų katalikų mąstytojas Chestertonas.  Didysis katalikų apologetas tarsi numatė besiartinančių tamsių laikų pradžią, kai pradėsRead More

Nekaltosios Širdies metinis minėjimas

“Viešpats Jėzus nori įsteigti pasaulyje maldingumą į mano Nekalčiausiąją Širdį. Tiems, kurie jį priimas, pažadu išganymą. Jų sielos bus labai brangios Dievui tarsi gėlės, kuriomisRead More

Išganytųjų daugėja. Žano Raspailo mirtis

Andegavenijos kunigaištis Ludvikas Alfonsas Burbonas,Prancūzijos sosto paveldėtojas kaip Ludvikas XX, atsisveikino su didžiu prancūzų rašytoju ir pranašu Žanu Raspailu. Velionis sulaukė 95 metų, aprūpintas šv.Read More

Apie “dvasinius” sakramentus

Įsigalėjus epidemijai buvo uždraustos viešos pamaldos. Dvasininkų komentaruose girdime raginimą likti namuose ir praktikuoti dvasinę išpažintį, dvasinę komuniją ir dvasinį dalyvavimą Mišiose komunikacijos priemonių pagalba.Read More

Arkivyskupas grįžta į mediciną

Kaip skelbiama prancūziškoje spaudoje, Paryžiaus arkivyskupas pasisiūlė dirbti savanoriu gydytoju padedant susirgusiems nuo korona viruso http://www.leparisien.fr/societe/coronavirus-les-prieres-de-l-archeveque-de-paris-ancien-medecin-pour-les-soignants-et-malades-24-03-2020-8287167.php 69 metų arkivyskupas Michel Aupetit prieš tapdamas kunigu kelisRead More