Publicatio Paschae. Tradicinis ateinančių metų švenčių paskelbimas

 Nuo seno yra paprotys per Epifanijos iškilmę paskelbti ateinančių metų pagrindines liturgines iškilmes. Pranešimas buvo iškilmingai giedamas ar bent perskaitomas.

2014 Viešpaties metais švęsime šventes:

  • Pelenų diena ir Gavėnios pradžia – kovo 5 d.;
  • Verbų sekmadienis – balandžio 13 d.;
  • Mūsų Viešpaties Prisikėlimo Velykos – balandžio 19 d.;
  • Dangun Žengimo iškilmės (Šešetinės) – birželio 1 d.;
  • Šventosios Dvasios atsiuntimo (Šeštinių) iškilmė – birželio 8 d.;
  • Dievo Kūno (Devintinių) iškilmė – birželio 19 d.;
  • Adventas prasidės lapkričio 30 d.

http://www.schola-sainte-cecile.com/programmes/2013-2014/03-epiphanie/PublicatioPascha2014.pdf

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.