Komunistinis Kinijos režimas apgavo Vatikaną

2018 m. rugsėjį Apaštalų Sostas pasirašė slaptą sutartį su Kinijos vyriausybe dėl vyskupų paskyrimo. Šia sutartimi buvo pripažinti Kinijos komunistų partijos paskirti vyskupai ir sulygintos jų teisės su pogrindyje veikusių ir Apaštalų Sostui ištikimų vyskupų pozicija. Praktiškai ši sutartis panaikino pogrindinę katalikų struktūrą ir prijungė prie komunistų partijos valdomos struktūros.

Buvęs Honkongo vyskupas kard. Joseph Zen šį susitarimą pavadino gėdinga ištikimųjų katalikų išdavyste ir atidavimu į priešo rankas, prieštaravo šiam žingsniui, kurį prastūmė dabartinis Vatikano valstybės sekretorius Parolini. Kard. Zen perspėjo, jog komunistai nesutiks su katalikybės savarankiškumu, tačiau visais būdais ją persekios ir bandys kontroliuoti. Nesuvokiama, kokiu būdu vyks bendradarbiavimas tarp pogrindinių katalikų ir komunistinės valdžios, kuri tiek dešimtmečių įnirtingai persekiojo ir represavo katalikus. Po slaptosios sutarties, kurios turinio niekas nežino, Kinijos katalikai nepajuto jokio teigiamo pasikeitimo, priešingai, jie yra dar labiau spaudžiami, uždaromos jų bažnyčios, persekiojami kunigai ir tikintieji.

Paskutiniu metu valdžia įsakė nutraukti socialinę paramą neturtingiems katalikams, kurie atsisako išsižadėti tikėjimo ir pašalinti krikščioniškus simbolius iš savo namų. Vietoj Jėzaus ir šventųjų paveikslų liepiama pasikabinti Mao Zedung ar XI Jinping portretus.

Weihui mieste, kuris yra Henan provincijoje, vienai neturtingai moteriai pakišti pasirašyti dokumentai, jog dėl socialinės pašalpos tolimesnio mokėjimo, ji išsižada tikėjimo ir pašalina katalikiškus simbolius iš savo namų. Moteriai nesutinkant, ji tapo išbraukta iš pašalpų gavėjų sąrašo.

Panašiai atsitiko kitai moteriai, kuri pašalpą atnešusiai tarnautojai padėkojo „Dieve, atlygink“.

Katalikų persekiojimas vyksta ne tik individualiai, tačiau ir sistemiškai, įjungiant visas įmanomas struktūras ir priemones. Diplomatų tarpe eina kalbos, jog sutartis rugsėjį nebus pratęsta, o tai reikštų Vatikano politikos pralaimėjimą, bandant sušvelninti santykius su Kinijos komunistiniu režimu. Šios politikos kaina – milijonų pogrindinių katalikų išdavystė ir atidavimas į schizmatinių, lojalių komunistų partijai vyskupų rankas, per kuriuos komunistų valdžia siekia sunaikinti tikėjimą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.