Aš nesu Pranciškaus…

Jau pirmaisiais krikščionybės amžiais pasireiškė nuomonių ir interesų skirtumai krikščionių tarpe. Tai liudija apaštalo Pauliaus pirmojo laiško korintiečiams fragmentas: “Tarp jūsų esama kivirčų. Turiu omenyjeRead More