Popiežius prieš dvasininkų karjerizmą

Siekdamas įveikti nesveiką karjerizmo ir tuštybės dvasią Bažnyčioje popiežius Pranciškus uždraudė teikti monsinjoro (popiežiaus rūmų kapeliono) titulą jauneseniems nei 65 m. kunigams. Šis potvarkis nenaikina jau suteiktų titulų, tačiau bus taikomas ateityje. Visų šalių apaštaliniai nuncijai jau informavo vietines vyskupijas apie šį popiežiaus sprendimą.

Nors titulą suteikia Šventasis Sostas, tačiau kandidatus pasiūlo vyskupijų vyskupai, todėl tai labiau primena vyskupo apdovanijimą ir įvertinimą jam patikusiems kunigams. Lietuvoje yra ne vienas jauno amžiaus kunigas, pagerbtas monsinjoro titulu vien dėl vyskupo asmeninio troškimo, nebūtinai dėl dvasininkų ir pasauliečių pagarbos ar pripažininimo.

Dar būdamas Argentinoje vyskupu dabartinis popiežius prašydavo nevadinti jo nei ekscelencija, nei eminencija, o tiesiog “tėvu”. Būdamas Buenos Aires (1998-2013) vyskupu nei karto nesikreipė į Šventąjį Sostą dėl monsinjoro titulo suteikimo kuriam nors tos vyskupijos kunigui.