Sveikinkimės ne su beždžionės, bet su Viešpaties metais

Anno Domini – Viešpaties metai. Taip krikščionys vadina naujus Kristaus eros metus. Tai Dievo išganymo, gailestingumo, atsivertimo ir atnaujinto žmogaus Kristuje galimybė ir perspektyva Jam vedant ir padedant.

Madinga tapo kiekvienus metus vadinti kinų tradicijos vardais. Sakoma, jog dabartiniai metai yra pašvęsti beždžionei… Kinų nauji metai prasidės dar tik vasarį, bet apkvailę europiečiai, kurie pametė savo tapatybę, beždžioniaudamiesi nuo pagoniškos tautos, beždžionės metais ketina būti beždžionėmis, nes nieko kito ir nesugeba.

Iš nuodėmės ir tamsumo kylantis noras tapatintis su žvėrimis, juos dievinti ir garbinti yra būdingas tautai, garbinančiai savo stabus. Pasak apaštalo Pauliaus, už kiekvieno stabo slypi demonai, todėl ir beždžionės metų stabas turi savo garbinimo, vilties, tikėjimo ir veikimo priežastį ir tikslą – šėtoną.

Pradžios Knygos nuopuolio aprašyme kalbama apie moters ir angies palikuonis. Šėtoniškieji palikuonys intuityviai vienijasi tarpusavyje bendromis temomis ir bendriems tikslams, todėl galima nurodyti jų židinius, apraiškas ir veiklą. Šiuo atveju, linkintys laimingų beždžionės metų yra daugiau ar mažiau apsėsti, todėl jie noriai dalija demoniškus palinkėjimus tokiems patiems apsėstiesiems. Dažnai tai bendrai psichozei ir apsėdimui paruošia ir įkvepia žiniasklaida, kuri neretai yra valdoma taip pat apsėstųjų, kuriems labai aktualus yra horoskopų ir palaidumo reportažai. Jie džiaugsmingai šlovina stabus, tačiau su pasidygėjimu reaguoja į Jėzų Kristų.

Apaštalas Petras ragino neduoti vietos velniui, todėl ir krikšto šviesa apšviestas žmogus neturėtų net tarti demonų vardų, juo labiau jiems pašvęsti naujus metus ir linkėti beždžionės metų kitiems tarsi linkėdamas apsėdimo.

Visa yra Dievo dovana išskyrus blogį ir nuodėmę, todėl ir laiką, jėgas, galimybės ir pasiekimus reikia pašvęsti tikrajam Dievui, linkint sau ir kitiems palaimingų Viešpaties metų, Annno Domini 2016.

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.