Roma sustabdė bažnyčios griovimą Treviro vyskupijoje

 

Apaštalų Sostas neleido sugriauti Treviro vyskupijos parapijinės struktūros, kai garsus savo modernistiniais sumanymais, libaralistinių pažiūrų, skandalistas ir fanatizmu pasižymintis vietinis vyskupas Stephan Ackermann nusprendė anuliuoti 800 parapijų ir sujungti jas į 35 superparapijas. Vyskupijos kunigai ir didžioji dalis tikinčiųjų išreiškė nepasitenkinimą tokiais ketinimais, kai tuo pačiu būtų sunaikinta kunigo kaip parapijos ganytojo pozicija.

Vyskupas teisinasi tuo, jog trūksta kunigų ir didelis parapijų skaičius per brangiai kainuoja vyskupijai, ir kad nori į bažnyčios valdymą įtraukti pasauliečius, kurie vadovautų kunigams. Vatikanas neleido sulyginti kunigo ir pasauliečių pozicijų, padaryti kunigą kokio nors bažnytinio aministratoriaus pavaldiniu, kadangi tai iš esmės prieštarautų bažnyčios hierarchinei struktūrai ir sakramentinei prigimčiai.

Pykdamas, nervuodamasis ir verkšlendamas vysk. Stephan Ackermann įvardijo tai kaip “masinę Romos intervenciją”, bet privalėjo laikytis Vatikano nustatytos tvarkos palikti bent 172 parapijas, leido sukurti 35 sielovadines apskritis, kurioms vadovaus tarybos, sudarytos iš pasauliečių ir vadovaujamos dvasininkų. Roma nubrėžė raudonas linijas ribas norėjusiam peržengti vyskupui.

Istorijos bėgyje Bažnyčią labiausiai griovė ne tiek išoriniai priešai, bet dvasininkai. Tai jie skleidė erezijas, skaldė bažnytinę vienybę, laužė tikinčiųjų sąžines, kėlė papiktinimus. Bet jiems nepavyko. Tai tikrai įrodo, jog Bažnyčia yra dieviškos kilmės. Ačiū Dievui, kad Roma vis dar išlieka tikėjimo pamatu ir gynėja.

Plačiau apie tai katholisch.de ir https://www.catholicnewsagency.com/news/vatican-halts-german-dioceses-plan-to-turn-800-parishes-into-35-62016

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.