Popiežius kovoja su vagimis Vatikane

Popiežius Pranciškus įvedė tiesioginį komisaro valdymą savo paties bažnyčioje – šv. Petro bazilikoje. Iš tikrųjų, baziliką valdo institucija, vadinama lotyniškai Fabbrica di San Pietro. Istoriškai, ši institucija rūpinosi bazilikos statybomis, o dabar užsiima jos remontais ir administravimu.

Popiežius greitai reagavo į atsiradusius piktnaudžiavimus, kuriuos jam pranešė  pagrindinis finansų auditorius. Birželio 1 d. buvo paskelbtos normos, kuriose apibrėžiamas Šventojo Sosto ir Vatikano viešųjų užsakymų skaidrumas bei kontrolė. Jais vadovaudamasis auditorius sureagavo į atsiradusias rizikas.

Vatikano prokuratūros sprendimu  iš techninio ir administracijos biurų buvo paimti dokumentai ir kompiuteriai. Ypatinguoju komisaru paskirtas nuncijus arkivyskupas Maria Giordana, kuriam pavesta išsiaiškinti galimus piktnaudžiavimus ir reformuoti Fabbrica di San Pietro instituciją.

Praeitais metais popiežiaus vos neištiko infarktas, kai Vatikano valstybės biudžetas buvo viršytas 100 milijonų eurų: vietoj numatyto 300 atsirado 400 milijonų deficitinis biudžetas.

Pagrindinis Vatikano išsilaikymo šaltinis yra taip vadinamas šv. Petro skatikas. Prie Benedikto XVI pasaulio katalikai paaukodavo 750 milijonų eurų šv.Petro skatiko formoje, o prie Pranciškaus šios aukos krito iki 600 milijonų. Maža to, covid19 pandemijos įtakoje šių metų aukos bus dar mažesnės, jų rinkimas nukeltas į spalio 4 dieną, kuomet bus minimas š. Pranciškus Asyžietis. Tradiciškai ši rinkliava vykdavo per šv. Petro ir Pauliaus iškilmes birželio 29 d.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.