Pasaulio katalikų kreipimasis dėl totalitarizmo grėsmės epidemijos priedangoje

Katalikų dvasininkija, pasauliečiai, įvairių sričių specialistai ir visi geros valios žmonės kviečiami susipažinti su kreipimosi tekstu ir jį pasirašyti.

veritasliberabitvos.info

Kreipimęsi rašoma, jog COVID-19 priedangoje ir pretekstu daug kartų neproporcionaliai buvo pažeistos piliečių esminės teisės ir laisvės praktikuoti kultą, pasisakyti ir keliauti. Sveikatos pretekstu buvo pateisintas šimtų milijonų žmonių teisių trypimas visame pasaulyje.

Teigiama, jog egzistuoja slaptos struktūros, kurioms naudinga kelti paniką žmonių tarpe ir tuo  būdu apriboti laisvę ir įvesti kontrolę.  Tai kelia nuogastavimą, jog bus padaryta įžanga nekontroliuojamos pasaulinės vyriausybės įsigalėjimui. Epidemijos priedangoje, tikėtina, yra vykdomas socialinės inžinerijos projektas (siekiant drastiškai sumažinti žmonių skaičių pasaulyje nuo 7 iki 1 miljardo – mano pastaba).

Katalikams yra pasibaisėtina, kad kuriamam skiepui prieš virusą naudojami abortuotų negimusių kūdikių audiniai. Tai yra moraliai neleistina.

Žiniasklaidos terpėje pastebėtas temų ir nuomonių cenzūravimas, neleidžiant išsakyti kitokios nuomonės. Tai sudaro prielaidą susikurti klastingoms diktatūroms, nes demokratinės konfrontacijos trūkumas sudaro tam palankias sąlygas.

Epidemijos metu buvo stipriai pažeista Bažnyčios autonomijos ir religijos laisvė, primetant įvairius apribojimus, ypač atlikti kultą ir pamokslauti. Buvo pažeistos liturgijos normos ir sakramentų teikimas. Kreipimesi reikalaujama, kad civilinė valdžia nesikištų į tai ir neribotų viešo liturgijos atlikimo.

Kreipimesi esame kviečiami neleisti, kad viruso pretekstu būtų ištrinta krikščioniškoji civilizacija, įvedant piktąją technologinę tironiją, kurią sudarys beveidžiai žmonės, neturintys įtakos pasaulio likimui, palikti glūdėti virtualiame pasaulyje.

Kreipimasis baigiamas prasmingais žodžiais: Jei pasaulio galingieji ketina mus prispausti prie žemės, tai tegul žinos, kad Jezus Kristus yra istorijos Viešpats ir Karalius, ir kad “pragaro vartai jo nenugalės” (Mt 16, 18).

 

Kreipimosi signatarai iš dvasininkijos pusės:

Arkiv. Carlo Maria Viganò, Apaštalinis Nuncijus emeritas
Kard. Joseph Zen Ze-kiun, Hong Kong vyskupas emeritas
Kard. Janis Pujats, Rygos arkivyskupas emeritas
Kard.Gerhard Ludwig Mueller, Tikėjimo Kongregacijos prefektas emeritas
Arkiv. Luigi Negri, Ferrara-Comacchio arkivyskupas emeritas
Vysk. Joseph Strickland, Tyler, Teksase, vyskupas
Arkiv. Thomas Peta, Astanos arkivyskupas metropolitas
Vysk. Athanasius Schneider, Astanos vyskupas pagalbininkas
Arkiv.Jan Pawel Lenga, Karagandos arkivyskupas emeritas
Vysk. Rene Henry Gracida, Corpus Christi vyskupas emeritas
Vysk. Andreas Laun, Salzburg vyskupas pagalbininkas
Vysk. Robert Muetsaerts, Den Bosch vyskupas pagalbininkas

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.