Gedulo maldų diena už islamizuotą krikščionių šventovę Hagia Sophia

Šiandien, liepos 24 d., Turkijos sostinėje Stambule, senoji krikščionių šventovė Hagia Sophia, kuri iki XVI am. tarnavo kaip krikščioniška katedra, paskui paversta mečete, o nuo XX am. pradžios buvo paversta muziejumi, vėl bus inauguruota kaip musulmonų maldų vieta – mečete. Viso pasaulio krikščionys išreiškė nepritarimą, tačiau Turkijos valdžia šiandien įvykdė savo sumanymą.

Jungtinių Amerikos Valstijų ir kitų šalių vyskupai šį penktadienį paskelbė gedulo diena. Antai Lenkijos Plocko vyskupijos vyskupas Petras Libera nurodė visos vyskupijos bažnyčiose skambinti geduliniais varpais, iki pusės nuleisti bažnytines vėliavas.

Istorinės krikščionių šventovės perdarymą į mečetę apgailėjo ir popiežius Pranciškus, o JAV katalikų ir stačiatikių vyskupai paskelbė šį penktadienį ekumenine gedulo ir maldos diena už Hagia Sophia.

Plocko vyskupas savo kreipimesi rašė: „Prošau jus, broliai, solidarumo su Artimųjų Rytų krikščionimis ženklan, liepos 24 d. 15 val. visose mūsų vyskupijos bažnyčiose skambinti varpais, o bažnytines vėliavas – Marijos: baltai mėlyną ir Vatikano: geltonai baltą, ten, kur tai yra įmanoma, – nulesti iki pusės stiebo“.

Daugelio pasaulio krikščionys siunčia protesto ir susirūpinimo laiškus į jų šalyse esančias Turkijos ambasadas.

Turkijos ambasados kontaktai Vilniuje:

http://vilnius.emb.mfa.gov.tr/Mission/Contact

 

https://www.newsmax.com/us/catholic-bishops-hagia-sophia-turkey-mosque/2020/07/22/id/978466/

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.