Neapykanta

Naivieji liberalieji krikščionys teigia, jog Dievas ir krikščionys privalo visus, viską ir visada mylėti, tačiau Biblija rašo, jog Dievas neapkenčia nuodėmės ir ja šlykštisi. ŠiaRead More

Meilės mokykla

Šeima, parapija ir tauta yra geriausia meilės mokykla. Kas iš tos mokyklos bėga, tas ir nuo Dievo bėga, iš Dangaus į pragarą skuba.

Koks žodis

Abba Makarijus sakė: “Blogas žodis gerą žmogų padaro blogesniu, o geras žodis blogą žmogų padaro geresniu”. Šv.Jonas Auksaburnis mokė, kad eretikai, t.y. klaidatikiai, yra panašūsRead More

Tikroji meilė

Dievas nepriima meilės be tikėjimo, nėra meilės be tikėjimo. Kas atmeta katalikiškąjį tikėjimą, tas atmeta ir Dievo meilę, tame nėra tiesos, jame nyksta meilės prielaidos,Read More

Kaip atpažinti tikėjimą

Kaip gyvename, taip ir tikime. Kaip tikime – taip ir gyvename. Apaštalas Paulius mokė, jog tikėjimas be darbų yra miręs, ir konkretūs darbai parodo tikėjimą.Read More

Apie priešų meilę

Iš elementarybių: Rusų stačiatikių dvasininkas Filaretas sakė: “Asmeninį priešą mylėk, Kristaus priešo nekęsk, Tėvynės priešą – mušk”.