Arkiv. C.M.Vigano laiškas prezidentui Trumpui

Buvęs popiežiaus nuncijus Jungtinėse Valstijose Arkiv. Carlo Maria Vigano, birželio 7 d. nusiuntė laišką prezidentui Trumpui, kuriame svarsto apie gėrio ir blogio kovą covid19 viruso ir masinių riaušių akivaizdoje.

Arkivyskupas teigia, jog esame kone biblinės kovos liudininkai, kuomet susirėmė dvi priešiškos pusės: politikos, ekonomikos ir žiniasklaidos valdytojai kaip mažuma ir šviesos vaikų dauguma. Gerieji žmonės  tapo niekšų įkaitais. Tos dvi jėgos visuomenėje egzistuoja kaip amžini priešininkai panašiai kaip amžinais priešininkais yra Dievas ir šėtonas. Šėtono vaikus galima lengvai atpažinti iš giluminės valstybės (anoniminė pasaulinė vyriausybė – mano pastaba) požymių, būtent ji vykdo įnirtingą kovą prieš prezidentą. Arkivyskupas mano, jog ir covid19, ir masinės riaušės Amerikoje yra kolosalaus masto socialinės inžinerijos operacija (chaotizacijos technologijų rezultatas – mano pastaba), suorganizuota tos besislapstančios jėgos, kuri veikia prieš piliečių ir juos atstovaujančios legalios valdžios interesus.

Arkivyskupas teigia, jog egzistuoja ne tik giluminė valstybė, bet ir giluminė bažnyčia. Yra ištikimieji ganytojai, kurie rūpinasi Kristaus kaimene, tačiau yra tikėjimo neturintys samdiniai, kurie nori išblaškyti kaimenę ir atiduoti ją plėšriems vilkams. Nebūtų nuostabu, jei tie samdiniai pasirodytų esą tamsybių vaikų sąjungininkai ir nekęstų šviesos vaikų. Kaip egzistuoja giluminė valstybė, taip egzistuoja ir giluminė bažnyčia, kuri išduoda savo pareigas ir išsižadėjo savo pašaukimo Dievo akivaizdoje.

Pasak nuncijaus, prezidentas Donaldas Trumpas aiškiai parodo, kurioje pusėje reikia būti: ginti negimusius vaikus, kalbėti apie persekiojamus krikščionis, remti piliečių religinę laisvę. Jis apgailestauja, kad prezidentas buvo užsipultas po jo apsilankymo nacionalinėje šv. Jono Pauliaus II šventovėje Vašingtone.

Ganytojas teigė, jog nerimą kelia vyskupai, kurie savo pasisakymais įrodė esą priešų sąjungininkais ir tarnauja giluminei valstybei, globalizmui, naujajai pasaulinei tvarkai, link kurio skuba visuotinės brolybės vardu, kuri nieko bendro neturi su krikščionybe, bet atkartoja masonų idealus, siekiant užvaldyti pasaulį, išmesti Dievą iš teismų, mokyklų, šeimų ir, galbūt, iš bažnyčių.

Arkivyskupas kviečia maldai už prezidentą Trumpą, už Jungtines Valstijas ir visą žmoniją, kuriai gresia dar neregėtas šėtono antpuolis.

Prezidento D. Trumpo reakcija buvo pozityvi, jis jautėsi pagerbtas šiuo ypatingu arkivyskupo Vigano laišku ir linki  tikintiesiems, ir netikintiesiems, visiems perskaityti jį.

Daugiau galima pastudijuoti adresu: https://www.lifesitenews.com/opinion/archbishop-viganos-powerful-letter-to-president-trump-eternal-struggle-between-good-and-evil-playing-out-right-now

Nuo savęs norisi pridėti, jog šio laiško teiginiai mums, postokupacinės valstybės gyventojams, yra labai suprantami ir pažįstami. Tarybiniais laikais bažnytinę struktūrą valdė komunistų partija ir slaptosios tarnybos. Buvo aišku, kad svetimos struktūros valdo per savo pastatytus ir užverbuotus dvasininkus. Kai kurie jau yra mirę, kiti ir toliau užima atsakingas pareigas, kyla karjeros laiptais, kai kurios vyskupijos dar tebėra užvaldytos buvusių bendradarbių (pasak Putino, jie nėra buvę, jie yra esami).

Dabar jau kitos svetimos struktūros vis labiau perima valdžią ir įtaką visuotinėje bažnyčioje bei įtakingų šalių vyskupijose, kuriant slaptas hierarchijos sąjungas (kaip antai liūdnai pagarsėjusi šv. Galeno sąjunga, nukreipta prieš pop. Benediktą XVI). Liūdnai pagarsėjęs Vatikano II vardu prisidengęs ir veikęs arkiv. Bugnini išaiškėjo kaip masonų narys, o buvo didžiausias liturginės reformos kombinatorius, apsukrumu ir manipuliavimu prastumęs reformos projektus.

Arkivyskupo Vigano perspėjimas ragina būti akylais ir išmintingais, bet drauge melstis ir darbuotis už bažnyčios grynumą.

2 komentarai apie “Arkiv. C.M.Vigano laiškas prezidentui Trumpui

 1. Dėkoju už tai, kad skelbiate aktualias naujienas, kurios nepasirodo kitoje žiniasklaidoje – matyt, jos laikomos visiškai nereikšmingomis. Net ir bernardinai.lt nemato reikalo apie tai rašyti, nors ten galime pasiklausyti naujausio lietuviškos metalo muzikos „krikščioniško“ singlo. Krikščioniškas metalas. Ką čia dar bepridursi.
  ***
  Manau, kad prezidentui Trampui yra tekęs neeilinis uždavinys ir tikrai jis yra pirmas prezidentas, kuris tiek daug kalba apie Dievą. Ar daug dėl jo daro, sunku pasakyti – nes skiria į aukštus postus LGBT atstovus, bet čia jau ne mums teisti – kiekvienam duota veikti pagal savo supratimą ir turimą informaciją. Duok, Dieve, jam atsiversti į katalikybę, kad visi jo nuveikti darbai jam būtų užskaityti.
  ***
  Arkivyskupas Vigano, be abejo, šiuo metu yra labai girdimas užsienio katalikiškoje spaudoje ir jau atvirai įvardijo, kad Vatikano II susirinkimas, kaip pilnas doktrininių klaidų, galėtų būti popiežiaus anuliuotas, kaip buvo anuliuotas Pistojos Susirinkimas 1786 m. Tai pirmas tokio rango dvasininko, nepriklausančio tradicionalistų ratams, pareiškimas. Taip pat arkivyskupas prisipažįsta, kad pats daug metų nuoširdžiai tikėjo, kad Vatikano II Susirinkimas buvo naudingas Bažnyčiai, tuo tarpu dabar įvardija jį kaip pagrindinę visų problemų priežastį.
  https://onepeterfive.com/vigano-vatican-ii-marked-the-beginning-of-a-false-parallel-church/
  ***
  Dėl religinės laisvės, kurią skelbia prezidentas Trampas: iš tikrųjų, jokios religinės laisvės negali būti, nes visame pasaulyje žmonės turėtų garbinti tik Švč. Trejybę. Tikėjimas neprimetamas jėga, tačiau negalima sakyti, kad žmogus turi „teisę“ garbinti Pačamamą ar Šėtoną, jei jis taip pageidauja. Ir jokiu būdu valstybė negali remti tokių religijų garbintojų finansiškai. Tuo tarpu žinome, kad šiuo metu JAV Šėtono šventykla, kaip religinė bendruomenė, yra atleista nuo mokesčių. Argi tokiu atveju religinė laisvė nėra absurdas? Bet ne per vieną dieną Bažnyčia užaugo, ne per vieną dieną iš garstyčios grūdo medis užauga, tad belieka tikėtis, kad prezidentas Trampas veikia su gera intencija.
  ***
  „Tarybiniais laikais bažnytinę struktūrą valdė komunistų partija ir slaptosios tarnybos. Buvo aišku, kad svetimos struktūros valdo per savo pastatytus ir užverbuotus dvasininkus. Kai kurie jau yra mirę, kiti ir toliau užima atsakingas pareigas, kyla karjeros laiptais. “ – apie šitai neteko girdėti ne tik, kad daug, bet praktiškai nieko. Tik žinau, kad a.a. kun. A. Svarinskas viename TV interviu sakęs, kad jei kunigas nėra lageryje ant narų, vadinasi, jis prastas kunigas.

 2. Labai prasmingos mintys, ypač apie slaptus bažnyčios valdymo Vatikane kelius,..bei asmenis.

  Kun.prof.dr.Kęstutis Ralys

Komentuoti: Kun.prof.dr.Kęstutis Ralys Atšaukti atsakymą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.