Ar ES išnyks tautos?

Atrodo, jog kai kuriems ES ideologams kliudo tautų egzistavimo faktas, kuris neva yra trukdis didesnei vidinei integracijai. Pagal sumanymą, turėtų atsirasti kaži kokia Europos tauta ar kitokios kokybės bendruomenė, kuri laikytusi demokratijos, laisvos rinkos, liberalizmo idėjų ir pan.

XVIII ir XX am. valstybių padalijimo, okupacijos, tremties ir sovietizacijos patirtis leidžia daryti išvadą, jog tauta gali gyvuoti be valstybės, tačiau valstybė be tautos – ne. Griuvo Čekoslovakija, Jugoslavija, eilėje – Belgija.

Kol kas Europos tautos daugiau ar mažiau dar gina savo kultūrines ir nacionalines sienas, nepasiduodamos ES supertautos idėjai, tačiau Paryžiuje vykęs solidarumo mitingas su tuščiu ir beprasmiu šūkiu „Je suis Charlie” atskleidžia Europos idėjinį silpnumą, nes čia anoniminė minia teigė laisvę nuo visko, kaip vienintelę likusią idėją, kuri tarsi turėtų vienyti, tačiau iš tikrųjų visiškai išformuoja ją.