Ar bus užtildytas krikščionių “Aleliuja”?

Prancūzijoje jau yra 7 milijonai musulmonų, o visoje Europoje islamo išpažinėjai sudaro 7,6 procento jos gyventojų, 56 milijonai žmonių. Per artimiausius 20 metų jų padvigubės, nes vidutiniškai europiečių šeimos teturi 1,2 vaiko, o musulmonų – 8.

Problema glūdi ne tik skaičiuose, bet ir tame, jog istorija nežino sėkmingo muslmonų asimiliacijos pavyzdžio (nebent totorių Lietuvoje), nes ši religija statė neperžiangiamą barjerą tarp savęs ir kitokių. Arba musulmonai žudė ir vijo kitatikius, arba patys buvo žudomi ir vejami, pavyzdžiui, iš Maltos, Ispanijos, Graikijos.

Oriana Fallaci buvo teisi, jog Europa pražus per savo kvailumą, neigdami Rytų atnplūdį per emigraciją, miestų kolonizavimą, europiečių bauginimą paveikslais, kuriuose pjaustomos žmonių galvos. Imamai pastoviai skelbia, jog artinasi rūstybės valanda ir mirtis tiems, kurie neišpažins islamo.

Islamas siekia užkariauti pasaulį, kadangi musulmonai yra įsitikinę, jog kitatikis nėra žmogiška būtybė ir dėl to galima jį persekioti, kol jis nepriima islamo. Demokratinės vertybės, atstovaujamoji valdžia, valstybės ir religijos atskyrimas visiškai nesiderina su islamistiniu požiūriu.

Prancūzija įnirtingai atskyrinėja valstybę nuo Katalikų Bažnyčios, tačiau nieko negali padaryti prieš islamo plėtrą ir brovimasį į valtybinę sritį: už valstybinius pinigus statoma vis daugiau mečečių (2500), mokyklose musulmonų vaikai maitinami halal maistu, įrenginėjami atskiri baseinai moterims ir t.t.

Bažnyčia turėtų skelbti maldos dieną prieš bausmę, kuri gali ištikti kvailus, apsnūdusius, naivius, nemąstančius Europos ekskrikščionis, kurie geriau gins nepraustaburnių žurnaliuką, išjuokiantį popiežių, negu savo šaknis ir paveldą.

Kaip teigė pop.Benediktas XVI ir kiti autoritetingi asmenys, islamas nėra taikos ir meilės religija, nes islamo išpažinėjai gyvybės kaina reikalauja atsisakyti „aleliuja“ vardan „allahu akbar”. Pasak vieno Jeruzalėje gyvenančio profesoriaus, jo draugas musulmonas jam pažadėjo, kad jei pastarasis nepriims islamo, dėl senos „draugystės“ ir iš „meilės“ nužudys jį neskausmingai.

http://www.muslimpopulation.com/Europe/

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.