Sūnaus sugrįžimas. Letare sekmadienis

Išrinktoji tauta grįžta iš Egipto tremties į pažadėtąją žemę, sūnus palaidūnas grįžta pas tėvą, parapijiečiai eina velykinės išpažinties ir grįžta į teisumą, žmonija grįžta pas Dievą – tai šio sekmadienio džiaugsmo priežastis. Tai apsisprendimas pasirinkti Tėvą, šeimą, asmenis, o ne laisvę, saviraišką, malonumus ir daiktus. Pop. Benediktas XVI yra sakęs, jog žmogus nekuria savęs; nors jis savimi yra dvasia ir laisve, bet taip pat yra ir prigimtimi, kuri liudija Kūrėją ir Atpirkėją.

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.