Šmeižto lavina prieš Limburgo vyskupą

Prieš kelis mėnesius žiniasklaidoje piktintasi dėl Vokietijos Limburgo vyskupo suremontuotos vyskupijos kurijos, išleidžiant 30 milijonų eurų vietoj planuotų 5. Popiežius paprašė vyskupą Tebartz-van Elst pailsėti Metten vienuolyne, kad speciali komisija galėtų ištirti padėtį. 

Iš pradžių atrodė, kad vyskupas padarė didelį finansinį ir moralinį nusikaltimą (taip skelbė katedros kanauninkai ir dekanai), tačiau ėmė aiškėti tikrosios vyskupo užsipuolimo priežastys. Konflikto esmę galima nusakyti vieno tos vyskupijos dekano teiginiu: „Mums neįdomu, ką kalba oficialioji Bažnyčia (die Amtskirche), mes, kurie sudarome vietinę bažnyčią, esame kitos nuomonės”.

Kaip viskas buvo iš tikrųjų? Vyskupijos rūmai 25 metus buvo nenaudojami, nes ankstesnysis vyskupas juose negyveno. Limburgo vyskupijos rūmai yra gražus, istorinis statinys, pačiame miesto centre, šalia katedros buvo apleisti, reikalavo kapitalinio remonto. Naujasis vyskupas Tebartz-van Elst ėmėsi darbo, pritaikydamas rūmus sielovados reikmėms, įkurdamas čia vyskupijos institucijų centrą. Vyskupo ofisas ir butas užėmė nedidelę rūmų dalį. Be to, jis jautė atsakomybę, kad ateities kartoms būtų išsaugotas vertingas pastatas. Vyskupas remontui panaudojo lėšas ne iš vyskupijos ar parapijų kasos, tačiau dar XIX a. buvusių vyskupų įsteigto specialaus fondo lėšas, kurias vyskupas gali naudoti savo nuožiūrą, tačiau fondą stebi speciali taryba.  

Neramumų priežastimi buvo tai, kad naujasis vyskupas ėmė tvarkyti vyskupijos gyvenimą pagal Kanonų teisės ir Katalikiškojo Mokymo reikalavimus, nes buvęs vyskupas Kamphaus pasižymėjo dideliu liberalumu ir tam tikra prasme sugadino savo tikinčiuosius ir kunigus. Jis nepaklausė pop.Jono Pauliaus II, kai buvo pareikalauta nedalyvauti valstybinėje komisijoje, išduodančioje leidimus abortams. 

Naujasis vyskupas Tebartz-von Elst atšaukė kun. P. Kollas iš dekano pareigų, kai palaimino gėjų porą Wetzlar katedroje 2008 m. (http://www.faz.net/aktuell/rhein-main/hessen/wetzlar-absetzung-des-bezirksdekans-fuer-eine-diskrete-ruege-vom-bischof-war-es-wohl-zu-spaet-1683246.html). Vėliau atleido spaudos atstovą ir vyskupijos tribunolo pirmininką, pakeisdamas juos kandidatais, kuriuos rekomendavo kad.Meisner. Šie įvykiai pajudino vyskupijosliberalų lizdą. 2009 m. 11 kunigų pasirašė laišką vyskupui, kur kaltino jį visokiais dalykais, ypač “autoritariniu klerikalinės Bažnyčios stiliumi, mėgdžiojančiu Romą”. Vyskupas ėmė keisti atsiradusią “privačios bažnyčios” struktūrą, kuri tapo panaši labiau į protestantišką, nei į katalikišką. 

Pop.Pranciškus pavedė kard. Lajolo aplankyti vyskupiją ir padėti numalšinti kilusį konfliktą. Jis paprašė vyskupo stengtis palaikyti geresnę komunikaciją su vyskupijos kunigais, o šis savo ruožtu pažadėjo, kad biudžeto tvarkymas bus kuo skaidresnis.

Tai nesustabdė liberalių vyskupijos sluoksnių priešiškumo, jie surengė vyskupijos visuotinį suvažiavimą, kur paskelbė, jog naujos pradžios vyskupui neduoda (http://www.die-tagespost.de/kirche-aktuell/Dioezesanversammlung-Tebartz-kann-nicht-zurueckkehren;art312,147566). Dekanų pirmininkas iš Frankfurto Johannes zu Eltz teigė, kad dėl blogo vyskupo išrinkimo kalti yra popiežius ir vyskupijos kapitula, todėl jie turėtų atsiprašyti vyskupijos tikinčiųjų (http://www.die-tagespost.de/kirche-aktuell/Unter-Kulturkaempfern;art312,147452). Tik viena vienuolė gynė vyskupą, pasipiktinusi puolimo prieš vyskupą nekrikščioniškumu ir neteisingumu (http://www.die-tagespost.de/kirche-aktuell/Notfalls-auf-Bistumsebene-durchsetzen;art312,147746).

Prabėgus 3 mėnesiams vyskupų konferencijos įsteigta komisija priėmė išteisinantį sprendimą, jog vyskupas Tebartz-van Elst neišeikvojo neteisėtai nei vieno euro, neviršijo savo vyskupiškos valdžios  galiojimų (http://www.focus.de/magazin/kurzfassungen/focus-05-2014-pruefkommission-sieht-vorwuerfe-gegen-tebartz-van-elst-ausgeraeumt-wird-bistum-limburg-aufgeloest_id_3569329.html). Komisija galutinius ir oficialius rezultatus patvirtins vasarį, vėliau perduos Romos Kurijai, galiausiai jie bus paskelbti viešai. Pop.Benedikto XVI sekretorius ir popiežiaus rūmų prefektas arkiv. Georg Gänswein teigė, jog kaltinimai vyskupui Tebartz-van Elst buvo paneigti, neįrodyti (http://www.kath.net/news/44550).

Svarstoma, jog po šių įvykių minėtoji vyskupija bus likviduota, įjungta į Mainz – Trewir (Trier) vyskupijos sudėtį arba jai bus paskirtas naujas administratorius. Taip būtina pasielgti, kad iš valdymo būtų pašalinta neramumus sukėlusi kanauninkų kapitula. Panašu, jog maištaujantys libelumu persiėmę kunigai, kanauninkai ir jų pasekėjai nenurims. Jie užmiršo, kad Bažnyčia nėra demokratinė bendruomenė, tačiau mistinis Kristaus Kūnas, todėl čia pasireiškia kitoks valdžios ir veikimo būdas.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.