Praskiestas vynas. XXII eilinis sekmadienis

Šio sekmadienio evangelijos skaitinyje girdime Kristaus priekaištą, jog žmonės labiau sureikšmina žmogiškus padavimus, o Dievo įsakymus niekais verčia. Ši mintis atsikartoja pranašo Izaijo knygos pirmame skyriuje, kur jis priekaištauja, kad prekeiviai vyną skiedžia vandeniu.

Liturgijoje per atnašų paruosimą įlašiname tris lašus vandens, simbolizuojančio žmogiškąją prigimtį, į vyną,  simbolizuojantį Kristaus dievystę. Prieš tai vanduo yra palaiminamas kryžiaus ženklu, reiškiančio atgailą ir atsivertimą, kad būtų nors kažkiek vertas ir tinkamas atsidurti vyne.

Simboliką galima suprasti, bet dideliais kiekiais skiedžiamas vandeniu vynas, alus, kuras reiškia apgaulę, klastojimą, vagiliavimą. Panašiai žmogiškais padavimais  atskiedžiamas Dievo duotasis tikėjimas reiškia erezijas, melą Dievo vardu, pilnos tiesos nesakymą arba vengimą. Taigi, kai kada ir mūsų samprotavimai yra toks vandenėlis, kuriame nerasi peno ir džiaugsmo širdims, priešingai nei  sakoma psalmėje, jog Viešpats duoda vyno, kuris džiugina širdis.

Tiesos vynas subrandinamas kantraus ir nuolankaus studijavimo trimis kryptimis: krikščioniškos dogmatikos, objektyvaus mokslo ir žmogiškos išminties, pasireiškiančios kasdienybėje, mene ir tautosakoje. Pseudo religinio ir mokslinio vandenėlio pavyzdžiu ypač yra horoskopai, kuriuose pilstoma iš tuščio į kiaurą. Panašiai esame skandinami komunizmo ideologijos, sektų mokymų, politikų svaisčiojimų ir televizinį išsilavinimą turinčių piliečių samprotavimų jūroje.

Pamenu kažkada reikėjo išklausyti psichologijos įvadą, kurį dėstė atsitiktinis žmogus, visiškai nieko neišmanantis toje srityje, nes nebuvo kam daugiau. Tai buvo toks vandenėlis, kad graudu. Bet, kaip sakoma, nešaudykite muzikanto – jis groja kaip moka… Bet iš nesąmonių gauti 10 reikia turėti savigarbos, tai ir toks asmuo pats yra nesąmonė. Panašiai kadaise iš marksizmo gauti 10 yra tolygu tapti kvalifikuotu aukščiausio laipsnio kvailiu.

Daug kur susiduriame ne su tiesos, bet klastočių specialistais. Juk klastojami ne prasti dalykai, bet geri. Neteko girdėti, kad kas nors klastotu geležį arba cinką, bet auksą – taip. Tarybinių laikų sportbačių kinai  neklastoja, bet ecco firmos batų klastočių – pilna. Negirdėta, kad būtų klastojamas komunizmas, o krikščionybė – visokiais būdais.

Pasak Vatikano II “Gaudium er spes”, tiesos ir gėrio elementų galima rasti ir kitose religijose, suprask, kad ir įvairiose ideologijose, kaip antai komunizme, liberalizme, ir gal net – satanizme?.. Tai taip ir gavosi šiais laikais, kad ėmėme košti pasaulio vandenėlį, absurdus su viltimi rasti jei ne auksinį, tai bent rudą grudelį, o Dievo žodį palikome gromuliuoti lefebristams, ortodoksams ir kitiems autentiškumą vertinantiems “radikalams”.

Taigi, svarbiausia yra esmė, tiesa, Dievo valios pažinimas, neiškraipyta religija, objektyvus tikrovės pažinimas. Atsiverčiame šv.Raštą, Bažnyčios katekizmą ir šventųjų biografijas, kad suprastume tikrąją Jėzaus žodžių prasmę, ir siekdami tai įgyvendinti darbu, kančia ir kova.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.