Netikėtas popiežiaus emerito Benedikto XVI išvykimas iš Vatikano

Ankstų ketvirtadienio rytą popiežius emeritas Benediktas XVI išskrido į Vokietiją. Tai pirmoji jo kelionė į užsienį po pasitraukimo iš popiežiaus pareigų nuo 2013 metų. Kelionės tikslas – aplankyti sunkiai sergantį vyresnįjį brolį kanauninką Georgą, kuriam sukako 96 metai.

Popiežių Miuncheno oro uoste pasitiko Ratizbonos ordinaras vysk. Rudolfas Voderholzer. Prieš palikdamas oro uostą jis palaimino dviejų savaičių amžiaus kūdikį Konstantiną ir išvyko poilsio į seminariją. Pavakare atvyko į savo brolio namus, kuriuose ketina budėti prie sergančio brolio.

Popiežių emeritą lydi asmeninis sekretorius arkiv. Georg Gänswein, gydytojas ir med.sesuo bei Vatikano policijos komendanto pavaduotojas. Brolio namuose Benediktas XVI ketina būti tiek, kiek reikės, todėl aiškios grįžimo datos nenurodyta, o prieš vizitą jį aplankė pareigas einantis popiežius Pranciškus.

Popiežius emeritas nori būti arti savo brolio sunkią akimirką. Su juo jis buvo pašventintas į kunigus kartu 1951 m. birželio 29 d.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.