Lapės atsakingos už vištidę arba kaip abortmacheriai formuoja demografinę politiką

Praėjusią savaitę pasirodė pranešimų spaudoje apie buvusio gydytojo, dabar kunigo ir bioetikos profesoriaus, Andriaus Narbekovo bei Seimo narių konfliktą svarstant abortų klausimą Sveikatos reikalų komitete. Buvo garsiai ir su pasipiktinimu skelbiama, kad kunigas įžeidinėjo kai kuriuos komiteto narius, šiurkščiai pažeidė etiką. Buvo siūloma daugiau jo nebekviesti arba boikotuoti posėdžius, kuriuose dalyvaus minėtas kunigas.

Paaiškėjo, jog kunigas įvardijo kelis komiteto narius, kurie praeityje darė ir kitus mokė daryti abortą. Viena Seimo komiteto narė kadaise mokė studentus, kaip abortą atlikti ir pašalinti nužudyto kūdikio kūno dalis iš moters gimdos. Bendražmogišku ir katalikišku požiūriu tai nėra elementari medicininė procedūra, tačiau žmogiškosios, apsiginti negalinčios būtybės sunaikinimas atrodytų švenčiausioje ir saugiausioje vietoje, žmonijos lopšyje – motinos įsčiose.

Šioje istorijoje atsiskleidžia daug liūdnų sutapimų, panašumų ir absurdiškų dalykų. Pirmiausia, keista yra tai, kad abortmacheriai formuoja sveikatos politiką Lietuvos Respublikoje. Komiška, tačiau šiuo atveju plėšrūnės lapės įgyvendina vištidės politiką. Tie Seimo nariai etiniais sumetimais turėjo nusišalinti nuo šio klausimo, kadangi yra per daug šališki.

Kai kunigas drąsiai įvardijo faktinę tiesą, kilo pasipiktinimo banga, šantažas ir grasinimai. Susirinkusių vienminčių būrys iš anksto žinojo atsakymus ir vieną tikslą, tačiau kunigo drąsa sugriovė ramią ir prognozuojamą posėdžių eigą. Neatsitiktinai daugumoje nusikalstamų struktūrų narystės ir pasitikėjimo laidavimu ir kaina buvo ir yra žmogžudystė. Nors sovietų veikėjas Chruščiovas pasmerkė Staliną, tačiau savo ištikimybę ir karjerą grindė žmonių gyvybėmis. Panašiai vyko nacistinėje sistemoje, nusikalstamose mafijinėse ir masoniškose struktūrose. Minėtas konfliktas Sveikatos komitete atskleidė panašią tikrovę: jei nesi pritaręs, bendradarbiavęs ar daręs aborto, esi nelaukiamas, svetimas toje kompanijoje.

Kunigo Narbekovo pasisakymas nuskamba Advento kontekste, kai Bažnyčiose skaitoma Jono Krikštytojo drąsos istorija. Nepaisydamas politinių sumetimų, korektiškumo ir kitų žmonių sugalvotų suvaržymų sakyti tiesą, Jonas drąsiai išmetinėjo Erodui jo viešą paleistuvystę, kvietė žmones į sąžiningą gyvenimą. Šiuo atveju kunigo pasisakymas buvo tiesus ir nedviprasmiškas, o Seimo nariai išsigando tiesos ir ją sakančio asmens. Ši problema, kad Lietuvos respublikoje nesakoma tiesa, kad ji įvelkama į pataikavimą, išsisukinėjimus ir iškraipymus, lemia daugybę jos problemų. Pradedant desovietizacijos nebūvimu, baigiant socialoginiais tyrimais. Niekas nenori matyti tiesos, jog dabartinės formacijos Respublika neturi ateities: jaunimas išbegęs į užsienį, kaimas degraduoja, šalis išmiršta demografiškai, išsigimęs švietimas netarnauja šiai šaliai, vyksta visuotinis išnaudojimas ir vagiliavimas. Tašką po mirties nuosprendžiu deda abortmacherių formuojama demografinė politika.

Komiteto narių reakcija, posėdžio medžiagos užslaptinimas ir grasinimai kunigui parodo, kad ši šutvė neturi tiesos argumento, todėl belieka tik toks, kokį naudojo visi nuskaltėliai: susidorojimo, gasdinimo, šantažo. Nenustebsiu, jei tiesiogiai ar netiesiogiai bus imtasi kunigo anuliavimo, pašalinimo ir kompromitavimo veiksmų. Jie juk turi patirtį, kaip moksliškai pagrįstai sudoroti ir išgramdyti nekaltą žmogų.

Kunigo ir bioetikos profesoriaus drąsus pasisakymas buvo tarsi šviesos spindulys melo apvaldytoje šalyje. Jo asmenyje matau ir meldžiu Bažnyčiai ir Lietuvai vyskupo, sugebančio duoti aiškų signalą, parodyti kryptį ir sutelkti beišsisklaidančius padorius žmones.

Kun.Oskaras Petras Volskis

Daugiau apie šią istoriją:

http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/skandalas-seime-kunigas-del-abortu-izeidinejo-seimo-nare.d?id=63509668

http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/seimo-nare-izeides-kunigas-nesustoja-a-matulas-toks-pat-abortu-darytojas.d?id=63516628

One Reply to “Lapės atsakingos už vištidę arba kaip abortmacheriai formuoja demografinę politiką”

  1. Jei katalikišoje Lietuvoje būtų “JONŲ KRIKŠTYTOJŲ” tokios betvarkės nebūtų. Sovietmečiu buvo tik disidentai. Mažesni už Joną Krikštytoją ir išklibino Lietuvai Laisvę. Dabar bandoma vėl Lietuvą suvaryti į ožio ragą pradedant nuo žemės pardavinėjimo ( Lietuvą dalintis gabalais ) nuo Kunigų Seminarijos, tylinčių kunigų na ir dar blogiau- tylinčių vyskupų

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.