Kristaus Viešpatavimas nuo kryžiaus. Did.Penktadienis.

Kristaus viešpatavimas visai kūrinijai vyksta dviem būdais. Pirmas pagrįstas tuo, jog visatos Kūrėjas ir Viešpats savo didinga galia ir suverenia valdžia visa sau palenkė, todėl viešpatauja ne tik geriems protams ir dvasioms, tačiau ir blogoms ir nevertoms, taip pat tiems, kuriuos šv.Raštas vadina “puolusiais angelais” (Lk 8,2). Dėl šios priežasties jis turi visaaprėpiančio ir ir visagalio titulus kaip sakoma Jono Apokalipsėje (1,8). Taip galima paaiškinti tą pirmą Kristaus viešpatavimo viesiems būdą. Antrasis būdas pagrįstas tuo, jog būdamas geras gero Tėvo Sūnus nenori prievartinio protingų dvasių klusnumo įstatymui, tačiau laukia, kad jos ateitų laisva valia, siektų gėrionepriversti ,  todėl jas įtikinėja pamokymu o ne įsakymu. Dėl šios priežasties jis pasirinko mirtį, kad duotų klusnumo ir mirties pavyzdį tiems, kurie nori mirti nuodėmei ir nusikaltimui.

Orygenes

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.