Kristaus Karaliaus iškilmė. B.

Šv. Augustinas yra sakęs, jog blogis kaip toks neegzistuoja, tai tiesiog privatio bonis – gėrio trūkumas. Galima būtų tarti, kad tamsa yra šviesos trūkumas, o alkis yra maisto trūkumas ir pan. Kai žmogus netenka Dievo – jo egzistencijoje atsiveria įvairiai besireiškianti dvasinė tuštuma, kurią bando užpildyti įvairiais pakaitalais. Jei žmogus nėra pripildytas dieviškų vertybių, kitaip pasakytumei, jog jei Kristus jam nėra karalius, o švč. M.Marija karalienė, tada pamažu jame įsivyrauja trūkumo tikrovė.

Televizijoje išgirdau isterišką šuktelėjimą dėl covid19 epidemijos suvaldymo: kodėl jūs netikite mokslu, ar jūs atsilikę? Kai kada tikiu, kai kada netikiu, bet  Kristumi tikiu labiau.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.