II Advento sekmadienis. Taisome kelią

Per dykumą tieskite Viešpačiui kelią! Kiekvienas slėnys tegu būna užpiltas, kiekvienas kalnas bei kalnelis – nukastas. Kur kreiva, tebūna ištiesinta, kalvota – išlyginta! (Iz 40, 1–5).

Atrodytų, kad perskaičius šiuos Šv.Rašto žodžius, beliktų po sekmadienio Mišių šokti į buldozerius lyginti duobių ir kalvų, kreivų kelių… Iš tikrųjų pranašas Izaijas mato žmogaus širdį, jo ir tautos gyvenimo istoriją kaip kelio tikrovę link kito žmogaus ir Dievo. Tai nuodėmės slėniai ir puikybės kalnai, mele pasiklydęs žmogaus protas ir sąžinė padaro tai, jog žmogus yra toli nuo Dievo, negali jo sutikti.

Šis Advento sekmadienis dėkingas tuo, jog yra tarp dviejų švenčių: gruodžio 6-ąją minėjome šv. Mikalojų, o gruodžio 8-ąją švęsime Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo iškilmę. Vyskupas šv.Mikalojus garsėjo dideliu širdies gerumu, daręs daug gerų darbų, rėmęs ir šelpęs stokojančius ir taip tapęs kalėdinio dovanų papročio svarbiu simboliu, skelbiančiu Dievo dovaną žmonijai – jo Sūnų.

Šv.Mikalojų, dar kitaip vadinamą Santaklausu, pastaraisiais dešimtmečiais bandyta pakeisti neiaiškios kilmės surogatu – seneliu šalčiu, labiau primenančiu pražilusį Marksą ar Engelsą. Tai pavyzdys, kaip apsimelavęs žmogus klastoja kelia link tiesos, neva Mikalojaus nebuvo, tik komunistinis “died maroz”.

Tiesų širdies kelią turėjo Šv.Mikalojus, sutikęs Dievo gerumą ir todėl atradęs kelią į kitų žmonių širdis. Per M.Marijos Nekaltą Širdį Dievas atėjo ir pasiliko mūsų tarpe.

Advento užduotis – griauti užtvaras širdyje ir gyvenime, kad kas turi kalnus gėrybių, pasidalintų su tais, kurie turi tuščius aruodus, pinigines ar šaldytuvus, kad kas sakosi esąs iš aukštuomenės, pažvelgtų į varguomenę, kad tie, kurie laiko save kažkuo, suprastų dalią tų, kurie laikomi niekuo. Nes būtent Dievas iš savo būties aukštumų nužengė į mūsų žemės ir Betliejaus nevilties slėnį.

Bet svarbiausia – paruošti savo širdies ir gyvenimo kelią susitikimui su ateinančiu Viešpačiu, kuris laikų pabaigoje klaus, kodėl statėme užtvaras tarp jo ir savęs, ir kito žmogaus.

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.