Naujųjų Metų programa: angelų ar medinės ožkos?

Nuskambėjo dainos, nugriaudėjo šventinė pirotechnika, pradėjome naujus civilinius metus, naują etapą. Naujų metų pradžia yra planavimo ir prioritetų nustatymo laikas, kai apsvarstysime, kas pasitarnaus ne tik mums asmeniškai, bet ir tiems, už kuriuos esame atsakingi.

Metų programos apmatus mums pateikė Kalėdų nakties angelai: “Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė geros valios žmonėms” (Lk 2). Taip turėtų prabėgti krikščionies gyvenimas,  jo darbai turi turėti tokį tikslą ir turinį, kad  būtų Dievui garbė, visame kame būtų gera valia ir neštų žmonėms ramybę. Dievas yra pirmoje vietoje, žmogus – antroje, o visa kita yra aplinkui. Principai aiškūs, belieka pulti prie darbų, bendradarbiaujant su Viešpačiu, kuris veikia visame kame gerovei tų, kurie jį myli.

Tokio gyvenimo pavyzdžiu yra švč.M.Marija, Dievo Sūnaus Gimdytoją, kurios iškilmę naujų metų pradžioje švenčiame: “Štai aš Viešpaties tarnaitė, tebus man, kaip tu pasakei”. Abraomiškas ir marijinis klusnumas jo valiai bei  pasitikėjimas juo yra būtinos sąlygos, kad angelų skelbtoji programa būtų įmanoma.

Marija parodė, jog jos gyvenimas buvo skirtas ne tik Dievui, bet ir žmogui, šeimai, tautai. Kai užmirštame apie pašaukimą gyventi dėl kitų ir tarnystę kitų labui, vargu ar taikos ir ramybės sulauksime, vargu ar gyvenimas bus džiaugsmingas ir prasmingas.

Galų gale, ateinančių metų programoje tebus noras tobulėti ir asmeniškai, nes Dievui garbę teikia ir ramybę kuria dvasiškai ir vertybiškai turtingi žmonės. Poetas Pablo Neruda rašė: „Pamaži miršta tasai, kuris nebekeliauja, kuris nebeskaito, neklauso muzikos, neranda savyje žavesio. Pamaži miršta tas, kuris nemyli, kuris sau nepadeda, tačiau leidžia dienas apverkdamas savo nelaimes. Pamaži miršta tas, kuris meta savo planus, dar jų nepradėjęs, kuris neklausia nežinodamas, ir  neatsako žinodamas. Mažomis dozėmis nuodija save tasai, kuris užmiršta, jog gyvenimui neužtenka tik alsuoti”.

Akivaizdu, kad kas gyvena Dievo garbei, turi gerą valią ir neša taiką, nemerdėja pats ir nežudo kitų, neapnuodys nuoboduliu šalia esančių, netaps pagonių garbinama medine ožka, bet bus Dievo ramybę nešančiu kūnišku angelu.

1 komentaras apie “Naujųjų Metų programa: angelų ar medinės ožkos?

  1. Akivaizdu, kad kas gyvena Dievo garbei, turi gerą valią ir neša taiką, nemerdėja pats ir nežudo kitų,…..O tik mekenantys avinėliai tai mes-Lietuviai…O “gerieji kaimynai ” žudė ir žudo mus fiziškai ir visaip…Betgi ” Nuolankios galvos kalavijas nekerta “??? – netiesa… LIETUVIŲ LIETUVOJE TIK MAŽUMA-SAUJELĖ SPARČIAI NYKSTANTČIŲ ” SENJORŲ”…

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.