Atsimainymas ir apsimetinėjimas. Gavėnios II sekmadienis.

Turbūt neverta klausti, ar kada nors buvote cirke ir ar matėte ant dviračio važiuojančią mešką? Ko gero nežinojote, jog ant dviračio pasodinti galima tik jauną mešką, nes senos yra per daug agresyvios ir neklusnios. Kuo senesnis žvėris, tuo labiau jame pasireiškia žvėries prigimtis. Galima mešką išmokyti  važiuoti ne tik dviračiu, bet ir kitokių cirko numerių, tačiau jos prigimties pakeisti neįmanoma.

Kai kuriose vietose šv.Raštas nuodėmingą žmogų prilygina gyvuliui, žvėriui. Ir kuo senesnis yra nusidėjėlis, tuo blogesnis jis darosi. Bet žmogus gali pasikeisti ir atsiversti su Dievo malonės pagalba. Nors nusidėjėlis ir pagonis gali padaryti kažką gero, tačiau tai nereiškia, jog jo širdis yra pasikeitusi.

Atsimainymo ant Taboro kalno pasakojimu perteikiama Gavėnios prasmė ir tikslas – per vidinį pasikeitimą eiti į prisikėlimo šlovę. Ant Taboro kalno mokiniai pamatė įsikūnijusio ir prisikėlusio Jėzaus šlovę, jo garbingą kūną ir žmogaus pašaukimą dar prieš įvykstant prisikėlimui. Tą vidinį atsimainymą mumyse įvykdo tik Kristus, kuris kviečia eiti drauge į maldą, priimti sakramentų atgimdančią malonę, ypač krikšto, išpažinties ir šv.Komunijos keičiančią jėgą.

Bažnyčia yra atsimainiusių Kristuje žmonių bendruomenė, kuri žavisi ir gerbia kai kurių iš jų šventumą. Tačiau Bažnyčioje yra ir tokių, kurie vaidina atsivertimą ir atsimainymą, nėra nuoširdūs. Žmogiškosios meškos gali išmokti visokių cirko numerių, tobulai įvaldyti vieną ar kitą rolę, būti prezidentais, ministrais, dvasininkais, labdaros organizacijų vadovais, tačiau širdyje išlikti laukiniais, plėšriais, primityviais pagonimis.

Lenkijos visuomenė pastarąsias dienas verda nuo buvusio Solidarumo lyderio ir buvusio prezidento Lecho Valensos veidmainystės skandalo, nes po tautos didvyrio kauke slėpėsi didžiausias niekšas, kuris bendradarbiavo su Lenkijos komunistiniu saugumu, noriai priimdavo apmokėjimus už savo bendražygių skundimus ir informaciją, sudarė sąlygas senajai nomenklatūrai įsitaisyti pajaminguose postuose naujos tikrovės sąlygomis. Pasirodo, jog Solidarumas buvo saugumo kontroliuojama ir manipuliuojama revoliucija, kurios dėka senasis “virusas” perėjo į naują III Respublikos organizmą ir toliau sargdino ir skaldė Lenkijos visuomenę. Atskleista Valensos išdavystė padės tai šaliai imtis dekomunizavimo ir liustracijos darbų, leis apsivalyti nuo balasto, kuris skandino tą šalį.

Lenkijos problemos yra panašios į mūsų šalies, todėl norėtųsi, kad būtų persvarstyta Sajūdžio istorija, nes jame buvo ne vienas lietuviškas valensa, kuris padėjo komunizmo virusui pereiti į naujosios respublikos organizmą ir toliau jį žudyti. Mano paties patirtimi, naujausios mūsų istorijos didvyriai nėra tokiais, nes jie žaidė dvigubą žaidimą, jiems rūpėjo tik karjera, turtai, bet ne tautos ir Bažnyčios gerovė. Deja, toliau vyksta meškų su mitromis cirkas ant pedalų, buvusios kgb brolija toliau veikia. Vilties suteikia ateinanti nauja karta, kuri pagaliau ims klausti ir ieškoti, kodėl Lietuva yra ir durna, ir biedna. Kadangi nebuvo tikro atsivertimo ir pasikeitimo. Kristaus atsimainymas jiems liko gražia bibline pasaka apie tolimus, bet ne esamus laikus.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.