Ar Bažnyčia yra Kristaus, ar pasaulio sužadėtinė?

II Velykų dienos pamokslas, kuriame paliečiami aggiornamento ir accolienza sąvokos ir praktika, raginant mus atsinaujinti pagal pasaulio standartus, apglėbti ir priglausti nuodėmingą pasaulį, aiškintis jo dvasią, kvepėti pasauliu, kitaip sakant, būti užsiėmusiam pasauliu.

Marija Magdalietė patyrė daugelio vyrų glėbį, tačiau jie laimės neatnešė. Apkabinusi Kristaus kojas ir sutikusi jį prisikėlusį suprato, kad pasaulio ir nuodėmės glėbis uždusina.

Jei Bažnyčia išteka už pasaulio šiame šimtmetyje, tai sekančiame šimtmetyje pasaulis ją palaidos kaip našlys.

2 Replies to “Ar Bažnyčia yra Kristaus, ar pasaulio sužadėtinė?

  1. Iš tiesų skandalingas įvykis, kad kunigas atsisakytų įvykdyti konsekraciją. Nesu tikras, kad tokiu atveju tikintieji turėtų paklusti. Tiesa, teko girdėti jau ne vieną atvejį, kai Vakaruose patys kunigai atsisako suteikti šv. Komuniją klūpintiems tikintiesiems, tad atrodo, kad kažkas panašaus žengia ir į Lietuvą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.