Vyskupijos nėra filialai

Tikėjjimo kongregacijos prafektas kardinolas Gerhard Ludwig Müller, kritiškai įvertino Vokietijos vyskupų konferencijos pirmininko kardinolo Reinhard Marx teiginį, kad Vokietijos episkopatas “nėra Romos filialas”.

Kard. Müller atkreipė dėmesį, jog atskiros vyskupijos nėra vyskupų konferencijų filialais, nėra taip konferencijos pirmininko vyskupijos filialais, o pirmininkas tėra tik techninis moderatorius, kuris neturi specialaus mokymo autoriteto.

Teigti, kad kuri nors vyskupija “nėra Romos filialas”, reiškia pavojų supriešinti vietinę Bažnyčią su visuotine, nes Bažnyčia nėra vyskupijų suma. Ir nors vyskupų konferencijos turi tam tikrą svorį kai kuriais klausimais, tačiau joms nepriklauso nuosavo mokymo teisė, kuris būtų nepriklausomas nuo popiežiaus ir visų vyskupų mokymo.

Kardinolą Marx popiežius Pranciškus pasirinko į aštuonių artimiausių kardinolų patarėjų ratą, todėl jo pasisakymai užtraukia šešėlį ir pačiam popiežiui, leidžiant manyti, kad popiežius decentralizuoja Bažnyčią ir silpnina popiežiaus instituciją, sukeldamas skilimo grėsmę.