III Advento sekmadienis. Vidurys

Trečiąjį Advento sekmadienį pasigirsta kvietimas džiūgauti – gaudete -, nes Viešpats jau yra netoli. Tai kelionės įpusėjimo nuotaika spinduliuojanti diena, nes jau netoli Kalėdos, netoli ir Parūzija.

Kelionės nuotaiką lemia tai, iš kur iškeliauta ir kur einama. Į Babilono tremtį vedama tauta kabino kankles ant karklų ir dievagojosi, jau geriau liežuvis prikeps prie gomurio, nei pasigirs Zijono giesmės. Grįžtant iš tremties į laisvę – netvėrė džiaugsmu jų širdys.

Tačiau net ir gerame kelyje gali ištikti krizė. Egipto atsiskyrėliai ir šventieji nemažai yra pasakę apie vidudienio demoną, trečiosios valandos nekantrumą, nuovargį, tingumą ir nuobodulį, skatinantį viską mesti ir bėgti. Nesvarbu kur. Geriems darbams įpusėjus, užsitęsus prasmingai tarnystei Dievui ir žmogui, aplanko nekantrumo ir abejonės pagunda. Girdime apie vyrų viduramžio krizę-išsigandimą: kai už nugaros lieka jaunystės horizontas, o priekyje jau matosi saulėlydis. Vidurkelio liga suserga, pabėga kartais ir vienuoliai, kunigai, geri žmonės, vaikai ir januoliai. Kuo gi yra savižudybė, jei ne sugriuvimas kelyje?

Kelionės viduryje vieni vis labiau svajoja apie ateitį, stiprėja jų tikėjimas, viltis ir meilė. Stokojantys tikėjimo yra linkę apie tai  negalvoti. Jų neurozė irgi stiprėja, skatina pilnais delnais semti šio pasaulio smėlį, nes liko nebedaug laiko. Geras žmogus džiaugiasi: patinkanti Dievui gyvenimo atnaša pasieks savo tikslą. Velnias ir jo tarnai dreba: arešto ir atpildo diena jau arti.

Nors jau kelionės vidurys, tačiau tikslas dar nepsiektas. Šiais nekantrumo laikais dažnai kai kurie tenkinasi daliniais pasiekimai, nesulaukę pabaigos ir tikslo lieka amžiname vidurkelyje, be brandžių pasiekimų, su dalinėm tiesom, šiek tiek geri ir tobuli, šiek tiek krikščionys ir piliečiai, kaip pusiau prinokę. O gal pusiau supuvę?

Vidurkelio krizė primena nepriveržtus varžtus. Teismai ir nuostoliai gresia autoservisui, kuris išleidžia automobilius su nepriveržtais varžtais. Tačiau ar nesivadovaujame ta pačia logika, jei paliekame save ir dalykus „pusiau“ būklėje, pusiaukelėje?

Gaudete vadinamą sekmadienį skelbiama – džiūgaukite visi, kurie keliausite iki pabaigos, iki susitikimo su Kristumi.

2013 m. gruodžio 15 d.