Švč.M.Marija – erezijų Naikintoja

Nuostabą keliantis ir žavus titulas bei paveikslas – Švč.M.Marijos visų erezijų Naikintojos (Exterminatrix omnium haeresiarum). Šis Giovanni Pagani iš Monterubbiano (miręs 1545 m.) paveikslas vaizduoja Mariją gan karingoje pozoje. Rankoje ji laiko ne leliją, bet beisbolo lazdą primenantį pagalį, idant apgintų savo vaikus nuo velnio pasiuntinių – eretikų. Pasak vienos karinės taisyklės: “kalbėti švelniai rankoje laikant ginklą”.

Šis titulas pagrindžiamas keliais Šv.Rašto tekstais, būtent, Pradžios kygos, kurioje pasakojama apie moterį, sutrinančią galvą žalčiui, ir Luko evangelijos, pasakojančiame, kad Marija dėmėjosi visus dalykus ir svarstė savo širdyje. Žinoma, tiktų ir jos raginimas, kurį galima atrasti Evangelijoje, kuomet ji liepė Kanos vestuvių patarnautojams daryti tai, ką Jėzus palieps.

maria.exterm