Šv.Mišios už sveikatą ir apsaugą

Būtų neišmintinga šiuo sunkiu laiku mažinti maldas, todėl teisingas pasiruošimas epidemijos protrūkiui turėtų apimti ir dvasinius dalykus. Patartina užsakyti šv. Mišias už save ir savo artimuosius, prašant sveikatos ir apsaugos malonės. Kad ir tuščiose bažnyčiose ar koplyčiose, kunigai kasdien jas aukoja.

Išganytojo ir jo apaštalų pamokyti, mes tikime perkeitimo stebuklu, kurį Dievas vykdo mūsų gyvenime per savo Sūnaus įsikūnijimą, per Mišių duonos ir vyno perkeitimo stebuklą. Tikime, kad tai turi galios perkeisti mūsų širdis ir gyvenimus: ligą į sveikatą, nelaimę į išgelbėjimą, neapykantą į meilę.

Ketinu kasdien melstis už jus, aukodamas šv.Mišias ir rožančiaus maldą. Kviečiu atsiųsti vardus ir trumpą padėties aprašymą el.paštu – sv.misios@kunigas.lt