Su Šv.Velykomis

Esame pratę, jog po dienos ateina vakaras, tada naktis. Patirtis rodo, kad rytas nėra amžinas, vieną dieną jis nebeišauš. Galų gale ir kosmosas paskęs tamsoje. Velykų šventė skelbia, jog po vakaro atėjo ne naktis, bet diena. Dievas kreipia mūsų likimą į dieną, į šviesą, į viltį. Linkėdamas tikėjimo ir viso to, kas atitolina naktį ir priartina dieną, sveikinu su Kristaus Prisikėlimo švente.

Kun.Oskaras Petras Volskis

resurrection_pic