Su šv.Velykomis!

Resurrection of Christ

Popiežius Benediktas XVI rašė: „Kas turi viltį, tas gyvena kitaip; jam yra duotas naujas gyvenimas (Spe salvi 2). Velykos yra vilties ir naujo gyvenimo šventė, nes ir gyvenimą, ir viltį teikia susitikimas su mirtį nugalėjusiu  Atpirkėju. Kaip kadaise Jėzaus mokiniai skubėkime ankstų rytą ten, kur Kristus pasiliko – į šv.Mišias, į šventoves, kur visada skelbiama ir įtvirtinama viltis bei gyvenimas. Tegul Velykų ir bundančios gamtos džiaugsmas paliečia jūsų širdis ir šeimas.