Stebuklingas išgijimas

Prancūzų katalikiškas laikraštis La Crox pranešė, kad 2012 m. rugsėjį į Créteil ligoninę buvo pakviestas kunigas, kad suteiktų paskutinius sakramentus 56 metų amžiaus vyrui. Jis sirgo reta kraujo vėžio liga, tai buvo paskutinė stadija, ligonis buvo praradęs sąmonę.

Kunigas pavedė ligonį palaimintojo kunigo Jurgio Popieluškos globai. Neužilgo ligonis prabudo ir klausinėjo, kas jamdarosi. Po kelių dienų medikai konstatavo faktą, kad ligonis visiškai pasveiko.

Palaimintasis kun.Jurgis Popieluška (Jerzy Popiełuszko) – lenkų tautybės kunigas, aktyvus antikomunistinis veikėjas komunizmo laikais. 1984 m. spalio mėnesį Lenkijos sovietinis saugumas jį pagrobė, 10 dienų žiauriai kankino, nužudė ir jo kūną įmetė į Vislos upę. Bažnyčia pripažino jį kankiniu ir paskelbė palaimintuoju 2010 m. birželio 6 d. Spalio 19 yra jo liturginio minėjimo diena, kuomet buvo bedievių pagrobtas ir nukankintas.