Motinos dienai

Suskambės švelniausios melodijos, parinksime kilniausių žodžių, priskinsime gražiausių žiedų – Motinai. Už Jos globos vaivorykštę, už ilgus ašarų karolius, už nuolatinį rūpestį tarsi šviežią duoną, už žmogiškumą ir kiekvieno mūsų paslaptingą kelią link Dievo, prasidėjusį Jos širdyje. Ji yra Dangaus prieangis, gerumo vandenynas, mūsų širdžių melodija.

Kodėl esminiam žmogaus gyvenime asmeniui, Motinai ar Močiutei, nestatomi paminklai?

Mirštanti šv.Augustino motina šv.Monika prašė jo: „Man nesvarbu, kur mane palaidosi, nesvarbu kokį paminklą pastatysi, tačiau prašau tave, sūnau, prisimink mane maldoje prie Viešpaties altoriaus“.

Dėkingumas, gerumas ir malda tebus vaikų paminklas savo mirusioms motinoms ir paguoda gyvosioms.