Kai pašaukimas nugali pasaulio viliones

Vos prieš kelias savaites britų trasliuotojo BBC populiari politikos žurnalistė Martina Purdy nesenai išplatino pranešimą “Sveiki, palieku BBC. Sudiev”, pareikšdama, kad po 25 metų darbo televizijoje nusprendė tapti vienuole.

Netrukus apie savo apsisprendimą palikti sportą ir įstoti į augustijonų vienuolyną paskelbė profesionalus vokiečių futbolo žaidėjas Sebastian Piotrowski. Visuomet svajojo būti kunigu, o profesionalus sportas su dvasininko pašaukimu nesiderina.

pasaukimas