Lapių bažnyčia juda į pragarmę

Posovietinės ir vis dar sovietinės Lietuvos Respublikos atstovų socialdemokratiniame Kauno rajone išsidirbinėjimų iliustracija, kai Lapių bažnyčia laikosi vien klebono ir parapijiečių pasišventimu, nepaisant Respublikos melo apie restituciją ir teisingumo nebūvimo. Ši bažnyčia tampa griūvančios į bedugnę Lietuvos simboliu, abejingai stebint jos vertybiškai akliems vadukams.

LapesKRS150617-page-001 LapesKRS150617-page-002 LapesKRS150617-page-003 LapesKRS150617-page-004 LapesKRS150617-page-005 LapesKRS150617-page-006 LapesKRS150617-page-007 LapesKRS150617-page-008