Vyskupai nepatenkinti popiežiaus laikysena

JAV Providence vyskupas Thomas Joseph Tobin pasidalino mintimis apie praėjusį vyskupų sinodą šeimos klausimu.

Jis teigia, kad be galo svarbu yra išlaikyti nesuteptą doktrininį aiškumą ir tuo pačiu atsiliepti į konkrečių šeimų ir sutuoktinių poreikius ir problemas, tačiau atstovaujamo Bažnyčios kūno, balsuojančio dėl doktrinos ir sielovadinių sprendimų idėja labiau primena protestantizmą. Be to, vyskupui Tobin kilo abejonė, jog „papiežius Pranciškus yra patenkintas ‘sąmyšio darymu’ (ang. creating a mess)”.

Providenca vyskupui paantrino ir kard. Raymond Burke, jog neaiški popiežiaus Pranciškaus pozicija gėjų santuokų ir išsiskyrusiųjų šv.Komunijos  klausimu kenkia Bažnyčiai. Tokią padėtį gali ištaisyti tik pats popiežius, nes jo tylėjimas sukuria vietą visokioms interpretacijoms.

Palaimintojo pop.Pauliaus VI aimanos

Paskelbtas palaimintuoju popiežius Paulius VI iki pabaigos tęsė Vatikano II Susirinkimą.
Vykstant susirinkimo vardu daromoms reformoms jis viešai aimanavo ne vieną kartą.

1968 m. gruodžio 7 d.:
„Bažnyčiai atėjo nerimo, savikritikos, galima sakyti, savigriovos valanda.
Atrodo, tarsi Bažnyčia muštų pati save.“

Kitais metais popiežius sakė:
„Daugelyje sričių Susirinkimas, užuot atnešęs ramybę, sukėlė įvairius
sunkumus ir problemas, kurios tikrai nepadeda stiprinti Dievo karalystės
Bažnyčioje ir sielose.“

1972 m. liepos 29 d. Paulius VI ištarė žodžius, kurie iki šiol gąsdina: „Šėtono dūmai per kažkokį plyšį įsiskverbė į Dievo šventovę. Visur išplito abejonės, netikrumas, nesutarimai, nerimas, nepasitenkinimas, konfliktai…“

Kardinolas Pell apie šeimos klausimui skirtąjį sinodą

Kardinolas Erdo iš Budapešto turėjo vadovauti Sinodo diskusijai ir susintetintai apibendrinti jos rezultatus. Pasirodęs jo pranešimas sukėlė audrą visoje Bažnyčioje, nes buvo “tendencingas, iškraipytas; neperteikė sinodo tėvų nuomonės“ – sakė kardinolas Pell iš Australijos.

„Nepasiduodame pasaulietinių sluoksnių lūkesčiams, nepuolame ant žemės. Neturime ketinimų sekti radikalių sprendimų, kurie daromi visose krikščioniškose denominacijose ar ir katalikų tarpe vienoje, dvejose šalyse, kad paskui prarastume savo veikimo lauką“.

„Ko labiausiai trūko – tai paremto šv.Raštu mokymo“, esminis trūkumas – tai jungties su Bažnyčios tradicija nebūvimas, tame ir su pal.Pauliaus VI, šv.Jono Pauliaus II ir pop.Benedikto XVI mokymu apie šeimą“.

“Katalikybės gyvastingumo paslaptis glūdi jos ištikimybėje Kristaus mokslui ir Bažnyčios tradicijai“.

„Kai visuomenė juda bloga linkme, nebus nuopelno Bažnyčiai ją palaikyti tame ir tvirtinti, kad tai yra gerai. Žmonės už Bažnyčios ribų ir taip nepritars bei nepriims mūsų pažiūrų, tačiau to negalima pasakyti apie tikinčiuosius, kurie būna bažnyčioje, to negalima pasakyti apie tuos geruosius žmones“.

“Mūsų neatidėliotina užduotis yra pakviesti žmones sustoti, pasimelsti, giliai įkvėpti ir suvokti, kad nepamesime katalikiškosios doktrinos“.

Kai pašaukimas nugali pasaulio viliones

Vos prieš kelias savaites britų trasliuotojo BBC populiari politikos žurnalistė Martina Purdy nesenai išplatino pranešimą “Sveiki, palieku BBC. Sudiev”, pareikšdama, kad po 25 metų darbo televizijoje nusprendė tapti vienuole.

Netrukus apie savo apsisprendimą palikti sportą ir įstoti į augustijonų vienuolyną paskelbė profesionalus vokiečių futbolo žaidėjas Sebastian Piotrowski. Visuomet svajojo būti kunigu, o profesionalus sportas su dvasininko pašaukimu nesiderina.

pasaukimas