Judo genas. VII Velykų sekmadienis

Baigiantis Velykų laikui skaitome Jėzaus paskutinius atsisveikinimo su apaštalais žodžius ir jo paskutinius nurodymas bei įgaliojimus. Palikti savo atsakomybei ir savarankiškumui apaštalai iš karto imasi darbų. Pirmasis jų – jie išrinko į Judo apleistą vietą kitą Jėzaus mokinį, kuris kartu su apaštalais jį sekė, matė stebuklus ir regėjo jį prisikėlusį iš mirties.

Ar Jėzus padarė klaidą, pasirinkdamas Judą? Iš tikrųjų Judas mylėjo Dievą. Bet mylėjo ir pinigus. Pagundos akimirką jis pasirinko pinigus ir atmetė, išdavė Dievą, sąžinę ir padorumą. Bet būtų neteisinga manyti, kad tai tik Judo klaida. Judo geną turime visi.

Šv.Raštas ir gyvenimas yra pilnas pavyzdžių, kaip turtingas žmogus pamaži nutolsta nuo Dievo. Antai Saliamonas jaunystėje matė ir bendravo su Dievu, prašė ir gavo išminties malonę. Jis pastatė didingą pirmąją Dievo šventovę, kurioje Dievas išklauso maldas ir jo akys atmerktos joje dieną ir naktį. Saliamono valdymo metu tauta klestėjo, į ją plūdo tautų turtai. Juokaujama, kad auksas tuomet kainavo tiek pat kiek ir varis, o varis – kiek ir akmenys.

Sulaukęs senatvės Saliamonas netenka proto, sanguliauja su pagonėmis moterimis, pasiduoda jų įtakai ir ima garbinti pagonių dievukus. Dėl ko? Ogi gerbūvis, galia ir neribotos galimybės jį sugadina, išpaikina, padaro silpną.

Akivaizdu, kad būdami Saliamono vietoje, ir mes sugestume. Ir dabar gerbūvio šalių gyventojai yra sugadinti gerbūvio, turtų ir pinigų, neteko tikėjimo ir pasidavė stabams. Judo genas plėtojasi visur, kur tik auga turtai.

Šv.Apaštalas Paulius apkeliavo daug miestų ir steigė bendruomenes. Visgi jam labiausiai rūpėjo išbandyti jėgas Korinte, kuris tuomet buvo turtingas, pilnas palaidumo gerbūvio miestas. Jis manė, kad jei ten pavyks paskelbti Evangeliją, tai Dievo malonė tikrai yra su juo. Pabuvojęs ten jis ėmė teigti, kad visų blogybių priežastis yra godulystė. Kuo daugiau turto, tuo daugiau palaidumo, tuo daugiau neapykantos Dievui.

Panašiai šių dienų Bažnyčia Europoje yra atsidūrusi Korinto sąlygomis, kai gerbūvio sugadinti žmonės tampa abejingi Dievo ir išganymo klausimams, todėl Evangelijos žodžio skelbimas lieka be atsako tarp žmonių, kuriems nebetinka Kalno palaiminimo adresato apibrėžimas: vargdienis dvasia, liūdintis, gailestingas, tyraširdis ir t.t.

Neatsitiktinai vienuoliai atsižada prabangos ir stengiasi gyventi kuo kukliau, nes taip lengviau išlikti Dievo artumoje. Neatsitiktinai išmintingi tėvai nelepina savo vaikų, bet padeda pažinti ir patirti paprasto gyvenimo, darbo ir kančios skonį, nes kur gerbūvis, turtai ir išlepimas, ten Judo genas vystosi, ten ritasi Dievo išdavystės banga.

 

Neapykanta

Naivieji liberalieji krikščionys teigia, jog Dievas ir krikščionys privalo visus, viską ir visada mylėti, tačiau Biblija rašo, jog Dievas neapkenčia nuodėmės ir ja šlykštisi. Šia prasme, neapykanta yra meilės energija. Kad galėtum neapkęsti, reikia kažką mylėti, nes tik meilės atžvilgiu yra įmanoma neapykanta. Kas myli teisumą ir dorą, tas vertai neapkenčia blogio. Kas myli Dievą, tas teisingai neapkenčia viso to, kas yra prieš Dievą.

Kai Dievo tarnas tampa cirkininku

Interneto platybėse pasirodė vaizdo įrašas, kuriame matosi šokantys scenoje du kunigai. Laukiant, kas pasimatys vaizdo įraše, visokios neramios mintys sukosi galvoje, nejau kokie dviprasmiai vaizdeliai, kokie nors elito numylėtiniai susikabinę šoka. Nuogąstavimai nepasiteisino, nes  čia pavaizduotas normalus liaudiškas airių patrepsėjimas. Kaip sakoma, kunigėliai ir prie tanciaus, ir prie rožančiaus. Visgi pramogiškumo dvasia braunasi į kunigų tarnystę, ją nustelbia ir iškreipia.

http://www.cruxnow.com/life/2014/10/23/dancing-priests-become-internet-sensation/

Ta proga verta pažiūrėti kito kunigo liudijimą, nes jis buvo miręs, pateko į Dievo teismą ir buvo pasmerktas į pragarą. Dėl ko taip atsitiko? Žmonės tikisi, jog kunigas bus dar vienas vaikinas, pasaulietis, „saviakas“, kuris neštų „taiką, meilę ir džiaugsmą“, bet ne moralę, dogmas ir Bažnyčios Mokymą. Tie trys pirmi yra populiaru ir pelninga. Kunigas stengiasi žmonėms patikti, kalba kas jiems patinka, o ne tai, ką Dievas nori jiems pasakyti. Todėl jo laukia atsakomybė už pražuvusias sielas, su jomis keliaus į pragarą.